I Ålesund bor det mye slekt etter min farfar Oluf Severin Dahl født i Bergen 1873.
Ålesund slekten er med i etterkommere av Ole P. Dahl i Bergen.

Farfar og Farmor

Min Müller-slekt finner dere her. Min 3.tippoldefar Adam Walter M. var sjef for Borgervæpningen,
"Bergens Kongelige Borgergarde" i Bergen, utnevnt av kongen.

 

 

 

 

 

28.03.2009