Herfra Kiran kommer min mormor Martha Maria Olsdatter

Roan i Sør-Tr.

Oversikten viser min mor Edvarda sine aner i Roan og i Naustdal

Edvarda sin famile med etterkommere etter Størker

 

 

28.03.2009