Her i Stavanger bor det mye slekt. Min oldefar Ole Pedersen Dahl ble født her i 1847,
flyttet til Bergen rund 1870 og startet den store og berømte slekten Dahl fra Bergen.
Ole var møbeltapetsermester og Stormester i IOGT

Ole sine aner kommer fra Jelsa nord for Stavanger

Ole P Dahl

Gravminnet av Ole på Møllendal gravplass i Bergen er fredet av kommunen,
han er far til kunstmaleren Gabriel Dahl som igjen er far til kunstmalerne Ole Gabriel Dahl og Peer Lorents Dahl.

Ole sine etterkommere i Stavanger.

Ole sine aner.

 

 

25.03.2009